Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


FLOJIA INDICA.                       21
kim, ubi in jugis exterioribus humidissimis non obvia, usque ad alt,
11,000 pedum occurrit.—(PL Jun.-Aug.) (v. z?.)
Serla elata, 1-3-pedalis. Radix perpendicularis, eylindrica, liguosa. folia
diametro 4-8-nncialia, rotundata vel ovata, late 5-loba, lobis acutis argute inciso-den-
tatis, superne pilis sparsis adpressis tecta vel glabra, subtus cum petiolis et scapo
niveo-floccosa ranus deuium subglabra. Cyma, deeomposita, floribus gradatim evo-
lutis, in planta juuiore ramis lateralibus nondum evolutis ad speciem uni- vel pauci-
flora. Sepala 6-8, ovalia, uncialia, extus adpresse sericea, albida. Achenia in capi-
tulum globosum coalita, minima, stylo undo sequilongo apiculata.
Sect. 3. ANEMONANTHEA, DC.—Involucra 1-2-flora. Pecttcelli
nudi. Ackenia oblonga, cylindrica, angulata vel snbcompressa,
parva, distincta, oec in capitulum concreta.
5. A. Griffithii (H.f. etT.); foliis involucralibus 3 longe petio-
latis tripartitis sparse pilosis, floribus 1-2.
HAB. In SikTam interiori in sylvis densis vallis Lacben, alt. 8-9000
ped.i et in Bhotan, Griffith! (No. 1720 in Herb. Hook.)—(t?. u.)
Species A. nemorostp efc jL.ranunculoidi affinis, sed specimina valde manca. Radix
et folia radicalia non suppetunt. Setrpi 3-6-unciales. Folia involueri tripaitita;
segmentis acutis incisis et serratis, lateraliUus oblique bilobis, terminal! trilobo. &e-
$a?a 6, ex sicco rubescentia, ovalia, obtusa, £ unciam longa.
C. A. Falconer! (Thorns, in Hook. Ic. Plant, t. 899 !) 5 foliis tri-
partitis, segmentis late cuneato-ovatis trilobis, involueri triphylli foliis
basi coaiitis oblongis apice tridentatis vel obtusis, flore solitaiio, acheniis
angulatis oblongis sericeo-pilosis.
HAB. In Himalaya occidental!, alt. 6-10,000 ped.3in sylvis umbro-
sis: Kashmir! -Kishtwar!—(11. Apr. Mai.) (v. v.)
Herba pusilja, molliter pilosa. Ehizoma horizontale, lignosum, fibres plorimos
emittens. Folia nnmerosa, 1-2-uncialia, longe pf tiolata, submembranacea, adpresse
sericea, tripartita. Segments lateralia obliqua biloba, tenninale trilobum. Petioli pilis
longis patentibus tecti. Scapi 8~6-uneiales, folia aquantes. Pedicetti flormn invo-
lucro breviores vel sequales. Flores parvia diametro -^—^-unciales. Sepala obovata,
obtusa. Achenia stylo brevissimo apiculata.
This is the plant mentioned by Falconer in the introduction to Royle's Illustra-
tions, p. 25, as a new species of Hepatica. Its relationship to that genus or sec-
tion is certainly very close, not only in general habit, but also in flower and fruit.
Its pedicellate flowers, however, are an obstacle to its being placed in the section (or
genus) Hepatica; and seem to indicate that that section is not a natural one, but
that A. Hepaiica ought probably to find a place in the sectiou Anemonanthea, along
with A. Fa/coneri.
Sect. 4. ANEMONOSPEEMOS, DC.—Involucra pluriflora. Pedicelli
laterales involucellum gerentes.  AcJtenia prioris,
7. A. rnpestris (Wall. Cat, 4696 !) ; foliis trisectis, involueri tri-
folii foliis basi angustatis foliorum segmentis conformibus, floribus 1-3,
acheniis oblongis vix compressis glabris stylo uncinato apiculatis.
HAB. In Himalaya interiori alpina: Kashmir acbPIr Panjal jugum,
Jacquemont! Nipal ad Gossain Than, Wall.! Sikkim, alt. 15,000
ped.l—(FL Aug.) (??.«?.)
Radix lignusa, subhorizoutalis. Caulis basi vestigiis petiolorum delapsorum fibril-